Gepost op

Al enige tijd vormt A.I. hét gespreksonderwerp aan iedere tafel. Veruit de populairste A.I.-toepassing van het moment is ChatGPT. Deze teksthulp is ideaal om huistaken te maken, e-mails op te stellen of zelfs volledige videoscripts te schrijven. ChatGPT lijkt in eerste instantie zeer makkelijk om te hanteren: je vraagt iets en ChatGPT geeft je een antwoord. Iedereen die deze tool langer dan 5 minuten gebruikte, beseft ongetwijfeld dat niet alles zo vlotjes verloopt. Zeer vaak krijg je een antwoord terug dat niet per se voldoet aan je verwachtingen.

Er moet toch een manier zijn om betere resultaten te krijgen? Die is er zeker! Na het toepassen van de tips in deze blog zullen jij en ChatGPT onafscheidelijke vrienden zijn.

Om deze blog visueel op te leuken hebben we aan ChatGPT gevraagd om deze te analyseren en per tip een bijpassende illustratie te genereren. Wat vind jij van de resultaten?

1. Beschrijf de toon en stijl van je tekst

Elke geschreven tekst heeft een bepaalde toon en stijl. Vriendelijk, professioneel, informatief, verhalend, ludiek of commercieel. Door deze toon in jouw prompt te specifiëren verkrijg je een tekst die past bij de uitstraling die je voor ogen hebt.

Schrijf een vriendelijke en informatieve blogpost over de voordelen van thuiswerken.

Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT over het beschrijven van de toon en stijl van een tekst.
Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT rond het onderwerp taalniveau

2. Bepaal het taalniveau

Iedereen heeft een verschillend taalniveau. A1 vormt het beginnersniveau en C2 duidt aan dat je een taal volledig beheerst. ChatGPT kent deze niveaus ook! Door het niveau te specifiëren in je prompt kan je overdreven moeilijke of ongebruikelijke woorden vermijden of juist complexere termen integreren. Richt je je bijvoorbeeld tot een generiek publiek dat niet bekend is met jouw vakspecifieke termen? Dan ga je voor een toegankelijke tekst. Richt je je op experten in jouw domein? Dan krik je het leesniveau van je tekst op.

Schrijf een vriendelijke en informatieve blogpost over de voordelen van thuiswerken, gericht op een algemeen publiek met taalniveau B1.

3. Specifieer woorden die je tekst moet of niet mag bevatten

Het bepalen van het taalniveau is soms niet voldoende. Zeker als het over een eerder niche thema gaat. De teksten die dan door ChatGPT worden gegenereerd staan vol met vakjargon. Door ChatGPT uitdrukkelijk te vragen geen vakjargon te gebruiken, maak je je tekst nog een stuk toegankelijker.

Je kan hier zelfs nog een stapje verder in gaan door belangrijke woorden die de tekst zeker (of juist zeker niet) moet bevatten te specifiëren.

Schrijf een vriendelijke en informatieve blogpost over de voordelen van thuiswerken, gericht op een algemeen publiek met taalniveau B1. Gebruik woorden zoals ‘flexibiliteit’ en ‘productiviteit’, maar vermijd vakjargon.

Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT over het filteren van woorden in teksten
Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT over het onderscheid tussen het gebruik van "u" en "je"

4. U of je? Kies een consistente aanspreking

De manier waarop je je lezer aanspreekt, wil je consistent houden. Zo hoort een tekst stelselmatig “u” of “je” te hanteren. Ook dat kan je meedelen aan ChatGPT. Net zoals bepaalde formuleringen zoals “je kan” of “je kunt”, emoji’s, hashtags…  Laat ChatGPT weten wat jouw specifieke voorkeuren zijn en de chatbot houdt er maar al te graag rekening mee.

Schrijf een vriendelijke en informatieve blogpost over de voordelen van thuiswerken, gericht op een algemeen publiek met taalniveau B1. Gebruik woorden zoals ‘flexibiliteit’ en ‘productiviteit’, maar vermijd vakjargon. Spreek de lezer aan met ‘je’.

5. Structureren kan je leren

Soms krijg je van GPT geen leestekst, maar een opsomming in bullets terug. Zeer vervelend als je juist een doorlopende tekst nodig hebt. Verduidelijk daarom welke output je wil zien: vermeld of je tussentitels wenst, korte of lange alinea’s, korte zinnen of net uitgebreide teksten met veel bullet points. Wanneer ChatGPT jouw wensen duidelijk kent, zal ook de prompt daar beter aan voldoen.

Schrijf een vriendelijke en informatieve blogpost over de voordelen van thuiswerken, gericht op een algemeen publiek met taalniveau B1. Gebruik woorden zoals ‘flexibiliteit’ en ‘productiviteit’, maar vermijd vakjargon. Spreek de lezer aan met ‘je’. Structureer de post met inleiding, kern en conclusie, gebruik makend van korte alinea’s en duidelijke tussentitels.

Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT over het structureren van tekst
Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT rond verschillen tussen de nederlandse en vlaamse taal.

6. Vlaams geen taal?

Al gemerkt dat de resultaten van ChatGPT dikwijls een eerder Hollandse indruk geven? Dat komt natuurlijk omdat veel Nederlandstaligen zich in Nederland bevinden. Als Vlaming hanteer je echter een iets andere tongval dan jouw jolige Noorderburen. Vermeld daarom je afkomst aan ChatGPT. Zo krijg je een gezellige Vlaamse tekst.

7. Omschrijf je project of klant

Indien het resultaat van ChatGPT nog steeds niet voldoende is toegespitst op jouw project of klant, kan je je project of klant aan ChatGPT omschrijven. Een tekst voor een bakker zal immers nooit dezelfde taal hanteren als een tekst voor een advocatenkantoor. Vermeld wie je klant is, wat deze belangrijk vindt in de communicatie en hoe de boodschap moet overkomen.

Denk eraan om de informatie die je aan ChatGPT verstrekt te anonimiseren. Op die manier bescherm je de informatie over jouw klanten of projecten tegen eventuele datelekken.

Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT rond het omschrijven van klanten en projecten

Schrijf een vriendelijke en informatieve blogpost over de voordelen van thuiswerken, specifiek gericht op werknemers van kleine tot middelgrote ondernemingen in Vlaanderen, met taalniveau B1. Gebruik woorden zoals ‘flexibiliteit’ en ‘productiviteit’, maar vermijd vakjargon. Spreek de lezer aan met ‘je’. Structureer de post met inleiding, kern en conclusie, gebruik makend van korte alinea’s en duidelijke tussentitels. Gebruik een Vlaamse schrijfstijl.

Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT rond het onderwerp "steal like an artist"

8. Steal like an artist

Ben je aan het scrollen op social media en zie je een tekst die heel goed geschreven is? Kopieer deze en laat hem analyseren door ChatGPT. Je kan ChatGPT zelfs vragen om een tekst te schrijven in dezelfde stijl (al verzinnen onze copywriters liever zelf hun teksten 😉).

9. Laat ChatGPT het web doorzoeken

ChatGPT is getraind op informatieverwerking tot en met april 2023. De gegevens waarover de chatbot beschikt zijn dus nooit 100% actueel. Heb je toch nood aan actuele informatie? Dan kan je ChatGPT de opdracht geven om het huidige web te doorzoeken.
Let wel op: geloof niet zomaar wat ChatGPT zegt, de chatbot surft immers op alle mogelijke internetbronnen (dus ook die bronnen die fake news bevatten).

Een afbeelding gegenereerd door ChatGPT over het opzoeken van onderwerpen op het internet

10. Splits een taak op in kleinere delen

Wanneer je aan een groot project begint, is het vaak gemakkelijker om dit op te delen in kleinere taken. Zo werk je overzichtelijker en efficiënter. Hetzelfde geldt voor ChatGPT. Wanneer je je opdrachten opdeelt in stapjes, zal het resultaat beter aansluiten bij jouw verwachtingen.

11. Vraag aan ChatGPT wat de ideale prompt is

Heeft GPT na vele aanpassingen eindelijk de ideale tekst afgeleverd? Vraag dan aan de A.I. wat de ideale prompt was geweest om dit resultaat onmiddellijk te bekomen. Uit dit antwoord leer je zelf veel bij. En zo bespaar je in de toekomst veel tijd.

12. Custom GPT’s

Zoals je nu ongetwijfeld al doorhebt, zijn er heel wat zaken om rekening mee te houden wanneer je een vraag stelt aan ChatGPT. Zeker wanneer je voor meerdere klanten of projecten werkt. Gelukkig kan je via de betalende versie van ChatGPT een custom GPT opstellen per klant. Zo’n custom GPT vormt eigenlijk een apart chatkanaal per klant waarin je op voorhand aangeeft wat de vereisten zijn voor teksten voor deze klant. Zo hoef je alles slechts één keer per klant te in te stellen en kan je daarna naar hartenlust prompten. ChatGPT houdt bij elke nieuwe prompt rekening met je initieel ingestelde vereisten.

Graviteit - screenshot cropped

Conclusie

ChatGPT is een krachtige tool om het schrijven van teksten vlotter te laten verlopen. Het vergt echter veel tijd, moeite en kennis om gepaste en kwaliteitsvolle teksten te verkrijgen. Zelfs met de ideale prompt is het resultaat nooit perfect. Zelf toveren met woorden blijft dus de boodschap.

Wens je toch teksten die 100% toegespitst zijn op jouw verhaal? Onze copywriters gaan maar al te graag met je in gesprek om een tekst op maat te creëren die volledig match met jouw wensen en visie!

Auteur: Aeneas Desmet; Student Cross Media Design – Photo Design aan de Arteveldehogeschool Gent
Geïnspireerd door een lezing door Dieter Vanden Heede