Gepost op

7 creativiteitskillers en hoe je er komaf mee maakt

Dat creatieve ideeën goud waard zijn, weten we ondertussen. In onze hedendaagse wereld verdrinken we bijna in de zee van content die voor ons beschikbaar is. Enkel de communicatiebureaus, marketingafdelingen en high tech bedrijven die blijven innoveren en zich kunnen onderscheiden met unieke en creatieve content, zullen in staat zijn te surfen op de golven van informatie. Creatieve communicatie is key.

Waarom zet onze samenleving dan niet in op de ontwikkeling van deze creatieve vaardigheden? In zijn TED Talk verwoordde Sir Ken Robinson dat als volgt: ‘We are educating people out of their creative capacities’. Kinderen hebben een ongelofelijke capaciteit voor innovatie en zijn niet bang om fouten te maken. De inrichting van het traditionele onderwijs nu is er echter vaak op gericht deze ongelofelijke talenten te verkwisten, aldus Sir Ken Robinson, tegen de tijd dat kinderen opgroeien, durven ze immers geen fouten meer maken. Dit principe wordt ook in bedrijven gehanteerd, we stigmatiseren fouten. Zo worden onze creatieve capaciteiten ondermijnd, we zijn bang om bestraft te worden wanneer we een misstap begaan.

Een idee met waarde

Gelukkig is er nog steeds hoop voor communicatiebedrijven en eigenlijk alle bedrijven die afhankelijk zijn van geniale creatieve ingevingen. Een creatieve ingeving wordt pas geniaal wanneer mensen er een bepaalde waarde in zien. Creativiteit betekent dus iets nieuws creëren dat als waardevol beschouwd wordt. Zo’n geniale ingeving kan plotsklaps ontspruiten en iemand op een onverwacht moment te binnen schieten, meestal echter ontstaat zo’n ingeving pas als resultaat van een heel creatief proces. Dat proces kan bovendien positief gestimuleerd worden.

Open blik & creativiteitskillers

Om tot een creatief idee te komen is het essentieel dat men met een open blik overlegt over mogelijke ideeën. Dat dient te gebeuren tijdens een creatieve brainstorm waarbij de balans gevonden moet worden tussen chaos en structuur. Het creatief proces bestaat uit twee belangrijke fasen: divergeren en convergeren. Tijdens de divergentiefase is het belangrijk om heel veel ideeën te formuleren en lang na te denken over de doelstelling (bijvoorbeeld een nieuwe naam bedenken voor je bedrijf). In de convergentiefase vervolgens, breng je deze ideeën samen tot concrete voorstellen en kom je uiteindelijk tot je doel.

Graviteit - Planeetpakken3 1

Er bevindt zich echter een addertje onder het gras. Wanneer mede-brainstormers niet openstaan voor andere meningen en elkaar afkraken, kan je nooit tot een optimaal creatief proces komen. Deze mensen maken gebruik van zogenaamde creativiteitskillers. Wat zijn nu echte creativiteitskillers? Hieronder volgt een korte oplijsting van creativiteitskillers die niet enkel de creativiteit, maar ook jouw communicatie kunnen nekken.

 

1. Zinnetjes zoals ‘dat is al eens gebeurd’, ‘dat is te duur’ of ‘dat kan je niet realiseren’
 • Deze opmerkingen kunnen later nog aan bod komen bij het uiteindelijke convergentieproces. Nu is het vooral van belang zoveel mogelijk ideeën te verwoorden om hierdoor tot nieuwe ideeën te komen.
 • Vermijd deze zinnetjes dus maar beter.
2. Jezelf blindstaren op creatief MOETEN zijn
 • Wanneer mensen horen dat ze creatief MOETEN zijn, gaat er bij velen al een grote rode waarschuwingslamp branden. Deze uitspraak leidt niet tot meer creativiteit, maar vormt eerder een belemmering waardoor mensen bang zijn om überhaupt iets te zeggen. Daardoor worden mensen bang, want: Is wat ik wil zeggen wel creatief? Kan ik wel creatief zijn?
 • Focus dus eerder op de laagdrempeligheid van ideeën en gedachten.
3. Misbruik van vertrouwen
 • Het is niet de bedoeling dat je tijdens een brainstorm je machtsrol gaat hanteren, iedereen is tijdens zo’n proces gelijk en geen enkel idee is minderwaardig.
 • Wanneer medewerkers een idee geven, doen ze dat om te helpen. Vaak zijn ze hier onzeker over. Tijdens een brainstorm is het dan ook uiterst belangrijk om mensen niet uit te lachen, wat ze ook zeggen. Ze vertrouwen jou met hun idee en die vertrouwensband mag je niet schaden.
Graviteit Creatief Communicatie Concepten Ideeën Brainstormen open mind Convergentie Divergentie proces
Graviteit Creatief Communicatie Concepten Ideeën Brainstormen open mind Convergentie Divergentie proces
4. Lichaamstaal
 • Beelden zeggen meer dan woorden. Een minachtende blik wanneer iemand zijn mond open doet, is al een echte creativiteitsdoder.
5. Ego’s die domineren
 • Mensen die hun gelijk willen halen en daardoor niet kunnen inzien dat een ander idee misschien wel beter is, hebben eveneens een negatieve invloed op de creativiteit.
6. Onbeperkte tijd
 • Stel jezelf geen deadlines op: ‘Nu nemen we een halfuurtje om even te brainstormen’, werkt niet.
7. Geen duidelijke opdracht
 • Vooraleer je gaat brainstormen moet je eerst exact weten wat je wil bereiken en wat er gevraagd wordt.
 • Wanneer je dat niet weet, heeft het geen zin om aan een brainstorm te beginnen en bestaat de kans dat je later opnieuw moet beginnen.

Wanneer je één van deze 7 creativiteitskillers toepast, geef jezelf dan een zwarte kaart. Doe dat ook bij anderen wanneer zij systematisch een creativiteitskiller hanteren. Hanteer geen rode balpen, maar sta open voor elke suggestie. Alleen zo kan je tot het beste idee komen voor jouw doel en creatieve communicatie bereiken.

Graviteit Creatief Communicatie Concepten Ideeën Brainstormen open mind Convergentie Divergentie proces

GO TO principes voor creatieve communicatie

Wat is dus de essentie van creatief brainstormen? In de divergentiefase kom je met zoveel mogelijk ideeën (je kan geen fouten maken), pas in de convergentiefase achteraf maak je keuzes. Creëer met andere woorden een aangename omgeving, las regelmatig pauzes in en het allerbelangrijkste: luister naar elkaar.

Creatief communiceren zorgt ervoor dat jouw communicatie mensen bij blijft. Dat kan gaan tot het bewaren van een opgestuurde kaart tot het met trotsheid showen van een creatief gemaakte website. Wanneer een bedrijf een communicatiebureau onder de arm neemt, resulteert dat in een win-winsituatie. Mensen herinneren zich de gecommuniceerde diensten en producten en het bedrijf zelf, dat trots is, verspreidt mee de communicatie. Deze word-of-mouth resulteert in een positieve uitkomst voor het communicatiebureau. Beide partijen komen beter uit deze creatieve samenwerking. Dus, laten we vooral onthouden dat we die rode balpen ver weg steken en kinderen gewoon fouten moeten laten maken. Want een beetje creativiteit maakt onze communicatie toch net dat tikkeltje kleuriger, niet?

Ben jij ook op zoek naar creatieve communicatie? Stap met een open geest communicatiebureau Graviteit tegemoet.

Tot slot nog enkele aanraders:

 • Lees zeker het boek Creativity Inc van Ed Catmull: over hoe ze in Pixar hun werknemers aanzetten tot creatieve input door hun werkomgeving en het leven van hun werknemers zo aangenaam mogelijk te maken.
 • Bekijk ook zeker de TED Talk van Sir Ken Robinson: over hoe het onderwijs kinderen hun creatieve capaciteiten doet verliezen.