Het Vlaams Talenplatform / Duik in taal! / campagne / subcampagnes / campagnebeelden / advies / planning / concept / naam / storytelling / copywriting / logo / branding / look & feel / website / lerarenplatform / T-shirts / stickers / videopancartes / affiches / flyers / mailbanners / labels / opzet social media kanalen / social media posts / contentkalender / brandbook / canva-template / e-mailing / animatie / Word template / PowerPoint template

Het Vlaams Talenplatform: een verfrissende duik in taal!

Over Het Vlaams Talenplatform

Het Vlaams Talenplatform is een samenwerkingsverband tussen alle universitaire talenopleidingen in Vlaanderen, lerarenopleidingen aan de hogescholen en vertegenwoordigers uit het volwassenenonderwijs. Het platform bevordert het talenonderwijs en de keuze voor talenopleidingen in Vlaanderen door kennis te verzamelen, betrokkenen samen te brengen en acties te initiëren.

Een goed voorbeeld hiervan is de opdracht die Het Vlaams Talenplatform ons voorlegde: Graviteit kreeg de eer een volledige campagne te bedenken van a tot z, van naam en concept tot branding, copywriting, social media, website en gadgets. Zo is de campagne “Duik in Taal!” ontstaan, een initiatief dat jongeren warm maakt om voor een talenopleiding te kiezen.

Duik in Taal!

Graviteit kreeg carte blanche voor de campagne. Na een heuse portie brainstormen, bedachten we het “Duik in Taal!“- concept, waarbij jongeren de sprong kunnen wagen in een bad vol taal. Al snel bleek deze piste veelbelovend: het taalbad gaf aanleiding om te communiceren met allerlei leuke woordspelingen en metaforen en het concept stroomde over van de mogelijkheden qua uitwerking. Gedurende de hele campagne hielden wij de mee planning in de gaten, stemden we regelmatig (minstens één keer per week) af met Het Vlaams Talenplatform en gaven we proactief advies. Alle zotte campagne-ideeën die we opwierpen werkten we vervolgens in samenwerking uit.

Branding: logo, look & feel

We begonnen met het bepalen van de visuele stijl.  Al snel beslisten we om te gaan voor een vintage-stijl, waarbij alle afbeeldingen in zwart-wit geplaatst worden, en dat in combinatie met een vaste set aan organische vormen in zowel de gele als blauwe kleur die uiteindelijk onderdeel werden van de huisstijl. Een vintage stijl is momenteel geliefd bij jongeren, maar heeft toch ook een blijvend aanspreekbaar karakter.

Door échte, oude foto’s te gebruiken in combinatie met enkele opvallende kleuren voorzagen we het geheel van authentieke maar een moderne, frisse en speelse toets. Op de affiche plaatsten we het hoofdelement van onze branding en storytelling – het taalbad waarin gedoken wordt – en meteen ontstond er een echte eye-catcher. De visuele look & feel zat er ‘boenk’ op.

Website

Een ander belangrijk onderdeel van deze campagne was het creëren van een website die veel informatie bevat voor alle taalenthousiastelingen. Eerst maakten we een “coming soon-page” op, waarbij geïnteresseerden zich konden inschrijven voor de nieuwsbrief. Nadien volgde de volledig uitgewerkte “Duik in Taal!”-website.

Deze bevat leuke weetjes, boeiende cijfers, een omvangrijk overzicht van alle talenopleidingen (in het secundair én hoger onderwijs), veelgestelde vragen over talenopleidingen, interessante video’s van de officiële Duik in Taal!-ambassadeurs (tot stand gekomen in samenwerking met Zidis), een overzichtstool met talige initiatieven die door andere organisaties opgezet worden, en een lerarenplatform waarin handige documenten en promomateriaal voor taalleerkrachten te vinden is. Alle pagina’s werden voorzien van dezelfde aantrekkelijke en speelse vintage vibe.

Drukwerk en ander promomateriaal

Om de campagne kracht bij te zetten, werd er eerst en vooral drukwerk uitgewerkt: flyers voor leerkrachten en leerlingen, affiches om op te hangen in de scholen – zowel algemene affiches als personaliseerbare affiches – en een begeleidende brief voor de directeur en taalleerkracht.  Verder voorzagen we leuke stickers en echte ‘Duik in taal!’ – T-shirts.

Social kanalen & content

Voor Duik in Taal! zetten we eveneens de social media kanalen in orde. We maakten een account aan op Facebook, Instagram, Youtube en Tiktok, allen voorzien van een gepaste profiel- en omslagfoto. Vervolgens voerden we een uitgebreide social media brainstorm uit en maakten we op basis daarvan een contentplanning op.

De eerste maanden van de campagne zorgden we voor de creatie en plaatsing van de social posts en advertenties, nu de campagne al even loopt, zet het bestuur van Het Vlaams Talenplatform deze continuïteit verder aan de hand van onze opgemaakte social templates. Uiteraard blijft Graviteit beschikbaar als social media klankbord en springen we nog in voor speciale concepten en posts die om een diepgaander design vragen.

Video en animatie

Om de campagne kracht bij te zetten, werden er officiële taalambassadeurs aangesteld (ontdek hun taalverhalen). Elke ambassadeur kreeg de hoofdrol in een eigen video. Daarin leggen ze uit hoe taal een belangrijke rol speelt in hun carrière. Het Vlaams Talenplatform regelde de ambassadeurs, Productiehuis Zidis zorgde voor de video’s en wij voorzagen de videopancartes, logo-animatie en SVO. Door elk onderdeel van het campagnebeeld apart te animeren, kon een leuke extra toets worden gegeven aan de video’s.

Mail & mailhandtekening

Verder werkten we een campagnemailing uit om taalleerkrachten op de hoogte te brengen van de campagne en te informeren over het lerarenplatform, de ambassadeursfilmpjes en op te roepen om zelf actie te ondernemen met de ‘Iedereen Ambassadeur’-actie (waarover hieronder meer). Ook de mailhandtekeningen van het bestuur van Het Vlaams Talenplatform kregen een ludieke knipoog naar de ‘Duik in taal!’-campagne.

Iedereen ambassadeur

Om de campagne wijd te laten verspreiden, riepen we samen met Het Vlaams Talenplatform op om jezelf/taalliefhebbers die je kent aan te melden als taalambassadeur op de ‘Duik in taal!’-website. Met behulp van een makkelijk bewerkbare Canva-template kan zo iedereen zich tentoonstellen als ‘Duik in taal!’-ambassadeur en op die manier talen verder in de kijker zetten en de campagne helpen verspreiden.

Ook scholen kunnen dankzij een personaliseerbare poster – waarbij je zowel de naam, foto als quote kan veranderen – hun eigen taalambassadeurs (bv. (oud)leerlingen en (oud)leerkrachten) op school in de kijker zetten.

De talenduik

En dan was er nog dé talenduik. Een ludiek lanceringsmoment om de campagne stevig af te trappen (of duiken?). Enkele enthousiaste taalleerlingen- en leerkrachten trokken naar Lago Kortrijk Weide om er het zwembad in te duiken. En wij waren er uiteraard bij.

Wat begon als een gek idee langs onze kant, veranderde al snel in een pers-en lanceringsmoment om ‘U’ tegen te zeggen. Productiehuis Zidis bracht het geheel mooi in beeld en wij maakten enkele foto’s voor op social media. De campagne was nu officieel én enthousiast vertrokken.

Subcampangnes: Duik in taal! blijft in beweging

Zustercampagne: Duik in Nederlands! en Woord In Actie