Yusobrandinglook & feellogobrandbookbaseline / iconen & graphicswebsite / landingspagina’s / copywriting / pillar content blogging / stationery / mailings / visitekaartjes / presentaties / promodrukwerk / vlaggen / roll-upsbeursstand / advertenties / flyers / documenten / front-end begeleiding / press releasessocial media posts / social media brainstorm /

“Met Yuso BV zijn we heel tevreden over de service van Graviteit! Zij schakelen zeer snel, volgen ons maandelijks op en verrijken ons met hun kennis. Heel fijn samenwerken dus!”

Sofie Leye, Financial Officer at Yuso

Een nieuwe look voor een nieuwe speler in de energiemarkt

Over Yuso

Yuso integreert hernieuwbare en duurzame energiebronnen in de bestaande markten. Door in te zetten op decentrale energieproductie beheren bedrijven zelf op een flexibele manier hun energieverbruik en -injectie. Yuso is hun tussenschakel naar de energiemarkt.

Logo

Het bedrijf Yuso bestaat al enkele jaren, en kwam al naar buiten met een logo. Toch was er nood aan een modernere, frissere look die beter aansluit bij hun innovatieve aanpak en visie. Het nieuwe logo toont de kijk op de energiemarkt.
De heldere groentinten sluiten aan bij hun focus op hernieuwbare energie. De figuur staat voor zowel evenwicht als beweging. Yuso gaat dan ook op een flexibele manier om met energiepieken en -dalen, én ze behouden in alles wat ze doen een dynamische mindset. Het idee van dynamiek en vernieuwing is van groot belang, omdat Yuso de beweging richting een open energiemarkt ondersteunt.

Slogan

De duidelijke visie vroeg naar een compacte en allesomvattende slogan. “Making new energy flow” vat samen waar Yuso voor staat. Ze zetten in op nieuwe, groene energie. Ze hebben een nieuwe kijk op energie. Ze produceren geen energie, maar ze maken de uitwisseling ervan zo optimaal mogelijk.
De baseline beschrijft vooral een actief gebeuren. Yuso zet dan ook blijvend in op een innovatie en automatisatie.

Branding

Coherentie is van groot belang voor Yuso. Om zeker te zijn dat de look en feel van het bedrijf steeds dezelfde blijft, maakte Graviteit een brandbook op. Hierin staan specificaties rond logo gebruik, kleuren, typografie, beelden, tekstuele stijl enz. Er werd een duidelijke grafische stijl bepaald, bijvoorbeeld aan de hand van photoholders en iconen. Het brandbook wordt onder andere doorgetrokken in de opmaak van presentaties.

Website & portal

Yuso maakt het opvolgen van energie gebruiksvriendelijk en transparant via een online platform (My Yuso Portal). Een sterke algemene online aanwezigheid was dan ook van groot belang voor hen. Graviteit maakte een informatieve website op waarin het aanbod en de visie duidelijk geschetst worden.
De drietalige website (NL, FR en EN) werd volledig door Graviteit geschreven. De website brengt de soms complexe en zeer specifieke materie op een begrijpbare en aantrekkelijke manier aan de man. Er wordt geregeld gefocust op call to action naar de verschillende offerte- en analyseformulieren en naar het online platform.
We verzorgden ook de visuele opbouw van de front-end van het My Yuso Portal, dat volledig door Yuso zelf gebouwd wordt. Er werd gefocust op links tussen de informatieve en introducerende website, en het effectieve platform met de energie-uitwisselingsdata. Yuso biedt services in 3 gebieden aan (injectie, levering en opslag). De website- en platformverbinding maakt cross selling mogelijk.
De website en de portal werd volledig opgemaakt aan de hand van het brandbook, met een duidelijke visuele stijl als gevolg. De niet erg visuele en soms complexe diensten worden op een heldere en luchtige manier getoond aan de hand van sfeerbeelden en iconen.

E-mailings

Vooraleer er aan de visuele opmaak van de website en de portal gestart werd, dacht Graviteit structureel mee aan een logische en commercieel interessante opbouw. Ook bij de voorstelling van de e-mailings gingen we op dezelfde manier aan de slag. Bij elke creatie stonden we stil bij de sales funnel en houden we rekening met cross selling, zonder aan professionalisme en gemoedelijkheid in te boeten. Naast de portaal gerelateerde e-mailings gaat Graviteit ook aan de slag met luchtige en informatieve mailings naar klanten en partners.

Blogs & pillar content blogs

Graviteit herwerkt steeds Yuso’s doorgestuurde input tot een coherente en duidelijke blogpost. Daarnaast werkten we per kernonderwerp van Yuso’s dienstverlening een pillar content blog uit. Deze uitgebreide blog biedt een overzicht over alle blogs die een bepaald onderwerp behandelen. Zo bundelt een pillar content blog over Elektrische Voertuigen alle subblogs die over dit onderwerp gaan. Zo vinden geïnteresseerden snel alles wat ze moeten weten. Deze blogs worden geregeld geüpdatet zodat ze actueel blijven.

Sublogo’s

Daarnaast maakte Graviteit ook voor enkele specifieke Yuso producten een sublogo, zoals voor het MyYuso Portal en het Yuso Partnercertificaat bijvoorbeeld. Deze logo’s vormen een aftakking van het algemene logo en behouden dezelfde visuele stijl en vormgeving.

Press releases & advertenties

Yuso slaat de handen in elkaar met een Japans bedrijf om een grootschalig batterijproject te realiseren. Om dit nieuws te verspreiden, werkten we samen aan een press release. We zorgen zowel voor structurele als visuele ondersteuning (o.a. de opmaak van een landingspagina, een event-pagina en aangepaste pagina’s op de website).

Ook met de opmaak van advertenties in vakspecifieke bladen gaat Graviteit regelmatig aan de slag.

Documenten, presentaties & graphics

Yuso staat nooit stil en heeft voortdurend nieuwe info te delen met klanten, partners en verscheidene media. Voor de opmaak van deze digitale en gedrukte documenten, aanvragen, presentaties en dossiers gaat Graviteit aan de slag. Aangezien er vaak veel info moet overgebracht worden, doen we dit meestal aan de hand van visueel gestructureerde graphics in de Yuso branding.

POS-materiaal

Yuso neemt geregeld deel aan beurzen en events om hun expertise in de sector naar buiten te brengen. Graviteit helpt om hun boodschap over te brengen aan de hand van verscheidene dragers zoals vlaggen, roll-ups, flyers en bekledingen van beurswanden.

Sociale media

Tenslotte biedt Graviteit social media advies in de vorm van een social media brainstorm gevulg met creatieve ideetjes en handige tips & tricks. Ook voor deze posts maken we af en toe aangepaste graphics op.

Neem een kijkje naar de algemene website via www.yuso.be

Zelf op zoek naar strategische, visuele of tekstuele ondersteuning voor jouw bedrijf of organisatie?