Gepost op

GREEN IS THE NEW BLACK

Corporate Social Responsibility, klinkt als een mond vol, toch? En dat is exact wat het is, want ondernemen met CSR in het achterhoofd is rekening houden met tal van aspecten. Vroeger werd er van een bedrijf verwacht dat het financieel gezond was en niets meer. Nu echter moeten bedrijven meer en meer rekening houden met tal van sociale en ecologische aspecten. Maar geen paniek, wedden dat je hier met je bedrijf onbewust al meer mee bezig bent dan je denkt? Bovendien geven we in deze blog enkele handige tips om je als bedrijf meer bewust te zijn van CSR ondernemen.

Wat is dat nu eigenlijk, CSR?

Corporate Social Responsibility kan je makkelijk uitleggen aan de hand van drie elementen, zijnde het economische, sociale en ecologische element. Wanneer deze drie elementen in balans zijn, pas je het CSR-principe ten volle toe.

CSR

1. CSR = economisch ondernemen

Het economische aspect van een bedrijf blijft natuurlijk een basisvereiste om eender welke activiteit te kunnen uitoefenen. Je bedrijf moet financieel gezond zijn alvorens je kan gaan focussen op de twee andere aspecten. De economische kant is echter niet meer het enige dat telt binnen ondernemerschap. De andere twee pijlers worden hoe langer hoe belangrijker. Zorg dus eerst en vooral voor een goede financiële fundering en bouw daarop verder.

2. CSR = sociaal ondernemen

Het sociale element van Corporate Social Responsibility slaat op twee zaken: enerzijds wordt er verwacht dat je binnen jouw bedrijf werknemers op een correcte manier gaat behandelen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over eerlijke lonen, aandacht voor goede werkomstandigheden, maar ook bijvoorbeeld teambuildings, bijscholingen en andere activiteiten om jouw werknemers een aangename werkomgeving te bieden, zijn belangrijk (told you, je bent op de goede weg!). Bij Graviteit proberen wij alvast ons sociale steentje bij te dragen door onze werknemers regelmatig bijscholingen bij te laten wonen, tijdens onze maandelijkse ontbijtmeeting naast de planning ook het welzijn van onze medewerkers te bespreken en door te investeren in comfort op kantoor en daarbuiten.

Anderzijds gaat het bij het sociale aspect ook over iets teruggeven aan de maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde goede doelen te steunen of door een belangrijk maatschappelijk thema aan te halen. Net zoals we in een eerdere blog al aanhaalden, lijkt het ons hierbij het belangrijkste dat je iets onderneemt dat in lijn ligt met de visie en missie van jouw bedrijf.

CSR

Een goed voorbeeld van een bedrijf dat het sociale element meeneemt in de bedrijfsvoering is onze klant BeMedico. BeMedico verdeelt medische apparatuur in de Benelux. Wij helpen hen nu met een sponsoractie voor de Nadjmi Foundation, een organisatie die kinderen met schisis, een gelaatsmisvorming, helpt in Iran en Irak. Het bedrijf BeMedico is gespecialiseerd in medische apparatuur en kan zo wel degelijk iets betekenen in de strijd om ieder kind te doen stralen.

Ook kan je als bedrijf een maatschappelijk thema uitdragen dat volledig overeenstemt met de visie van jouw bedrijf. Zo legt Travitude, een inclusief reisbureau dat klant is bij Graviteit, duidelijk de nadruk op inclusie en het steunen van de LGBTQ+ community. Zij brengen één duidelijk thema naar voren en zetten zich hier volledig voor in.

Je hoeft dus niet elk doel te steunen en niet elk maatschappelijk thema uit te dragen, maar als je doet wat je kan en waar jij met je bedrijf ten volle in gelooft, maak je de wereld sowieso al een stukje mooier. De kern van Corporate Social Responsibility en sociaal ondernemen is in dit soort acties terug te vinden.

CSR

3. CSR = ecologisch ondernemen

Het ecologische element van CSR kan je zowel op intern als op extern vlak interpreteren. Intern gaat het vooral over duurzaamheid op het kantoor, om in de mate van het mogelijke duurzame alternatieven te voorzien en te proberen werken in een ecologische omgeving. Probeer je bijvoorbeeld als bedrijf papierverspilling tegen te gaan? Dan heb je alvast een eerste goede stap gezet! Extern gaat het over de producten en/of diensten die je als bedrijf aflevert. Hiermee wordt dan bijvoorbeeld het gebruik van duurzame materialen, het beperken van vervuilend transport en het creëren van een ecologisch productieproces bedoeld.

Ook bij Graviteit merken we dat duurzaamheid belangrijker wordt bij onze klanten. Dit kan gaan van het opteren voor een gerecycleerde papiersoort voor hun drukwerk tot het bewust kiezen voor lokale handelaars om mee samen te werken in plaats van buitenlandse organisaties.

Waarom Corporate Social Responsibility interessant is voor jouw bedrijf? Je kan er alleen maar mee winnen!

Als je een eerlijke en correcte balans gevonden hebt tussen de drie voorgaande elementen en je je dus effectief als bedrijf inzet op economisch, sociaal en ecologisch vlak, kan je spreken van Corporate Social Responsibility. De reputatie van een CSR bedrijf stijft aanzienlijk (denk maar aan de lijst van top 10 CSR bedrijven), want je creëert toegevoegde waarde en wordt zo relevant ver buiten je oorspronkelijke doelgroep en product. Je ontwikkelt met andere woorden een heel nieuw verhaal waarbij je als bedrijf iets betekent voor zowel klanten als partners, nauwe betrokkenen en het klimaat.

Op die manier kan je je bovendien onderscheiden van je concurrenten. CSR bedrijven hebben een uitgekiemde, ondersteunde visie die ze in hun gehele bedrijfsfilosofie en de bijhorende acties doortrekken. Mensen verwachten meer en meer dat bedrijven hun steentje bijdragen aan het verhelpen van belangrijke maatschappelijke problemen. Steeds meer klanten kiezen daarom ook voor een bedrijf dat een duidelijke missie, visie en maatschappelijke waarde heeft. Klanten kopen jouw product of dienst sneller en potentiële werknemers maken makkelijker de sprong. Een win-winsituatie dus.

Nog steeds twijfels?

Wel, misschien dat dit je wel overtuigt: want duurzaamheid hoeft helemaal niet duur te zijn. CSR ondernemen kan ook met weinig middelen. Het kan bovendien een extra uitdaging zijn om hier als ondernemer op een innovatieve manier mee aan de slag te gaan. Én het kan ook iets zijn waarbij je je team kan betrekken (creatieve brainstorms, check!).

Een goed voorbeeld hiervan is Chep, een logistieke onderneming waarvan de medewerkers zich enkele dagen per jaar inzetten als vrijwillig vertaler, voor de briefwisseling en updates van Plan Kinderen (kinderen in het buitenland die financieel ondersteund worden) naar Plan Ouders. Hun initiatief bespaart een heleboel aan administratieve kosten.

Corporate Social Responsibility CSR

Ook Missing You, een organisatie die rouwende kinderen en jongvolwassenen helpt en die klant is bij Graviteit, kan jaarlijks rekenen op de steun van heel wat vrijwilligers. Bij Graviteit proberen we vooral lokale jeugdorganisaties en vzw’s bij te staan door te sponsoren of door bepaalde dienstverlening aan een mooi tarief aan te bieden.

Op ecologisch vlak kan je dan weer enkele doordachte maatregelen doorvoeren, zoals bijvoorbeeld het implementeren van een vaste dag of twee dagen thuiswerk. Komen je werknemers normaalgezien met de auto naar het werk? Dan is dat weer een dagje CO2-uitstoot uitgespaard. Of roep je werknemers op om met het openbaar vervoer naar het werk te komen (in de mate van het mogelijke).

Kleine, andere manieren van denken en deze ook effectief meedelen als deel van je bedrijfsvisie maken op termijn immers een groot verschil.

Disclaimer: laat je niet vangen door greenwashing!

Let op, het is verleidelijk om van de voordelen van CSR te willen meegenieten door hier en daar enkele kleine en misschien wel tijdelijke aanpassingen te doen maar zo werkt het niet. Corporate Social Responsibility moet ten volle geïntegreerd worden in de bedrijfsstructuur. Het is een manier van ondernemen, een visie van hoe je met werknemers, klanten en andere stakeholders omgaat. Het is dus geen manier om je reputatie even op te krikken.

De focus moet liggen op hoe je CSR op een stabiele wijze in het bedrijf kan implementeren op lange termijn. Pak jij groots uit met die ene keer dat jouw bedrijf zich inzette voor een goed doel en doe je daarna jaren niets van inspanning? Of doe jij jouw product duurzamer voor dan het is? Dan doe je aan greenwashing, een term met een negatieve connotatie die staat voor het luid verkondigen van jouw merk als aandachtig voor maatschappelijke doelen zonder hier echt concreet acties of ideeën aan te hangen.

Doe je al heel wat inspanningen op sociaal en ecologisch vlak, maar slaag je er niet in dit duidelijk naar voren te brengen?

In onze blog over takeaways voor een goede CSR-communicatie geven wij je enkele tips en praktische voorbeelden van hoe je jouw CSR-activiteiten nu het best communiceert naar klanten toe.

Lijkt dit je toch allemaal net iets te ingewikkeld om zelf mee aan de slag te gaan? Of wil jij ook graag jouw CSR- activiteiten duidelijker naar voren laten komen in de branding van jouw bedrijf? Graviteit helpt je met veel plezier verder om je Corporate Social Responsibilty op punt te zetten.